OSP Domecko Ochotnicza Straż Pożarna Domecko

Nie dodano obrazkaHistoria

W roku 1925 powierzchnia wsi Domecko wynosi około 500 ha, i mieszkało w niej około 1050 mieszkańców, z czego większość posługiwała się językiem polskim. Z przekazów jednego z najstarszych mieszkanców wsi Domecko Ignacego Wocki wynika, że już w 1924 r. z inicjatywy wójta z Prószkowa i Józefa Libawskiego, ze składek mieszkańców wsi zakupiono ręczną sikawkę i skromny sprzęt gaśniczy, który był przechowywany w stodole jednego z miejscowych rolników. To był jakby zalążek. Pierwszym powołanym przez wójta komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w 1925 r. był druch Matias Widera i ten rok przyjęto jako rok załorzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Domecku. Druch Matias Widera funkcję komendanta pełnił przez wiele lat, w tym czasie jednostka otrzymała nowy sprzęt gaśniczy, którym gasiła pożary w wsi Domecko i najblższej okolicy. Pierwszym wysokiej klasy sprzętem gaśniczym jednostki była motopompa marki Fiszer, która po dzień dzisiejszy stanowi wyposażenie jednostki i jest w pełni sprawna. W latach wojennych funkcję komendanta jednostki pełnił druch Piotr Wieszala, a członkami zarządu byli Jan Ignac i Franciszek Lelek. W latach 1949 - 1950 z inicjatywy komendanta Piotra Wieszali podjeto budowę w czynie społecznym pierwszej strażnicy, która przez wiele lat służyła strażakom z Domecka. W latach pięćdziesiątych jednostka otrzymała nowe wyposażenie.
Przyszedł czas na intensywne szkolenie i ćwiczenia, którymi kierował dtuch Erich Wieszala, a ta praca dała efekt w postaci pierwszego miejsca OSP Domecko w rejonowych zawodach pożarniczych w 1955 r. W 1977 r. funkcję komendanta OSP Domecko powierzono druchowi Franciszkowi Lelkowi i funkcję te pełnił do 1990 r. a jego zastępcą i naczenikiem powołany został druch Erich Wieszala. Jednostka OSP brała udział w wielu akcjach gaszenia pożarów, a równocześnie szkoliła swoich członków od naj młodszych pokoleń strażaków, czyli małych harcerzy, młodzierzowców i seniorów, a na zawodwch gminnych zajmowali wielokrotnie pierwsze miejsca we wszystkich grupach wiekowych. Największy sukces sportowy jednostki to zajecie w dniu 15 pazdziernika 1978 r. tytułu Mistrza Województwa Opolskiego na zawodach sportowo - pożarniczych w Otmicach, a w 1979 r. jednostka znowu była najlepsza w grupie II. W 1983 r. funkcję naczelnika OSP powierzono Jerzemu Lubrichowi. Kolejną wielką inicjatywą strażaków z Domecka jest budowa Domu Strażaka. Społeczny Komitet Budowy Straży związano w 1984 r. z inicjatywy zarzadu OSP, a głównie Prezesa drucha Franciszka Lelka, jak równierz wielkie zaangażowanie druchów Jerzego Lubricha, Jana Rother, Zygfryda Sanetry, Bernarda Rimpler, Bernarda Henek, Mikołaja Moczia, a także ówczesnego Naczelnika Gminy Wojciecha Lubiatowskiego, bardzo popierajacego tę inicjatywę. To spowodowało rozpoczęcie budowy OSP w miesiącu kwietniu 1984 r., a dzięki wielkiej mobilizacji wszystkich strażaków i wielu mieszkańców Domecka, pomocy finansowej Urzędu Gminy w Komprachcicach i PZU w Opolu, budowę zakończono w sierpniu 1985 r., jako wielki pomnik dla uczczenia 60 - lecia OSP Domecko. W otwarciu strażnicy uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich władz administracyjnych i pożarniczych. Jednostka otrzymała z rąk Komendanta Wojewódzkiego Sraży Pożarnej w Opolu płk Zdzisława Filingera sztandar stażacki ufundowany przez strażaków i mieszkańców wsi. Jednostka otrzymała również w dowód uznania wielkiego wysiłku nowoczesny wóz pożarniczy marki STAR 244 z pełnym wyposażeniem który służy ochronie przeciwpożarowej wsi, gminy i województwa. Z tej szczególnej okazji wielu stażaków zostało odznaczonych medalami państwowymi i pożarniczymi, a Prezes OSP druch Franciszek Lelek otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Za wielki wkład pracy społecznej w budowie Domu Strażaka jednostka OSP Domecko uzyskała I miejsce w województwie opolskim we współzawodnictwie wszystkich jednostek OSP w 1985 r. W 1987 r. następuje kolejna zmiana w kierowaniu jednostką OSP. Prezesem zostaje wybrany druch Jerzy Lubrich, a Naczelnikiem druch Zygfryd Sanetra. Następne lata to wiele prac przy utrzymaniu Domu Strażaka, budowie wodociągu wiejskiego, intensywne szkolenie strażaków we wszystkich grupach wiekowych oraz udział jednostki w gaszeniu wielkiego pożaru w lasach Kuźni Raciborskiej. W 1995 r. jednostka OSP Domecko wytypowana została jako pierwsza w gminie Komprachcice przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Opolu do Krajowego Systemu Ratowniczego. Następna zmiana zarządu to rok 1997 prezesem zostaje Henryk Moch a naczelnikiem Bernard Henek. W 1997 roku jednostka brała udział w akcji usuwania szkód przy powodzi w Głuchołazach. W listopadzie 2004 r. otzymaliśmy z Urzędu Gminy i Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych nową wysokiej klasy motopompę marki TOHATSU. W międzyczasie przygotowywaliśmy się do obchodów 80 - lecia OSP Domecko. Po świętowaniu przyszedł czas na intensywne szkolenia, czego efektem było kolejne pierwsze miejsce sekcji seniorów OSP Domecko na zawodach gminych. W własnym zakresie stażacy odnowili budynek jednostki wewnątrz i na zewnątrz. 1 pażdziernika 2006 r. nasza jednostka jako jedyna z gminy wzieła udział w gaszeniu składowiska opon w Skoroszycach. W Roku 2007 jednostka pomagała przy pod topieniach w okolicy Nysy. Od kilku lat trwają szkolenia młodych strażaków na stopnie ratowników medycznych, strażaków - ratowników. W naszej jednostce co roku przybywa nowy specjalistyczny sprzęt do ratowania życia oraz mienia ludzkiego. W 2009 r. we własnym zakresie strażacy wyremontowali świetlicę. Od Kliku lat prowadzono działania mające na celu uzupełnić brak drugiego pojazdu. Po długich prośbach i staraniach w lipcu 2010 został zakupiony GBA 2,5/16 na podwoziu Steyr 790 zabudowany przez firmę Rosenbauer. Samochód został sprowadzony z Austrii gdzie wcześniej pełnił służbę w OSP Karlstetten. Pojazd jest sukcesywnie doposażany. Zimą 2011 Steyr wszedł do podziału bojowego i od tej chwili słuzy w jednostce.

Najcześciej czytane na naszej stronie
Martwe ryby w rzece w Domecku
Nowy wóz bojowy
Pożar stogu słomy w Domecku